Listopad 2014

Out of ink

2. listopadu 2014 v 19:54 Poems
Out of ink

Life is a strain,
stretched as a string.
Just cut one vain
or break one wing
and you're
run out of ink.

Ružami

2. listopadu 2014 v 19:34 Básne
Ružami

Kvety skrehnuté
Srdce zvädnuté
Ústa zmrznuté
Znavenými ušami
počúvam.
Máš dušu obrastenú ružami
Niet cez ňu vidno za obzor
tvojich slov
Mlčaním